NetEnt AB | Skatteverket

2020

Evolution Gaming Group AB (publ) (”Evolution”) har lämnat ett offentligt
uppköpserbjudande till aktieägarna i NetEnt AB (publ) (”NetEnt”) att överlåta
samtliga sina aktier i NetEnt till Evolution i utbyte mot 0,1306 Evolution
-aktier för varje aktie i NetEnt (”Erbjudandet”). Erbjudandet omfattar både de
onoterade A-aktierna och B‑aktierna som är upptagna till handel på Nasdaq
Stockholm. Evolution kommer inte att höja det erbjudna vederlaget. Evolution kommer endast att betala ut hela (och inga fraktioner av) Evolution
-aktier till aktieägare i NetEnt som accepterar Erbjudandet. Om aktieägare i
NetEnt lämnar in ett sådant antal aktier i Erbjudandet att det aktievederlag som
Evolution ska betala för sådana NetEnt-aktier inte uppgår till ett jämnt antal
nya Evolution-aktier kommer vederlag för överskottsfraktioner att utgå kontant.

Fullföljande av Erbjudandet är villkorat bl.a. av att Erbjudandet accepteras
i sådan utsträckning att Evolution blir ägare till mer än 90 procent av aktierna
i NetEnt. Acceptfristen för Erbjudandet  börjar  den 21 augusti 2020 och slutar den 30 oktober 2020.

Mer information kommer.

2020

Varje aktie delas i två aktier (genom så kallad split 2:1), varav den ena aktien, inlösenaktien, kommer att lösas in automatiskt mot erhållande av 1kr.

Av anskaffningsutgiften för en ursprunglig aktie av serie A eller B i NetEnt AB bör 96,9 procent hänföras till kvarvarande aktie i samma serie och 3,1 procent till inlösenaktien i respektive serie.

2019

Varje aktie delas i två aktier (genom så kallad split 2:1), varav den ena aktien, inlösenaktien, kommer att lösas in automatiskt mot erhållande av 2,25 kr.

Av anskaffningsutgiften för en ursprunglig aktie av serie A eller B i NetEnt AB bör 92,7 procent hänföras till kvarvarande aktie i samma serie och 7,3 procent till inlösenaktien i respektive serie.

Split med obligatorisk inlösen – exempelpdf

2018

Varje aktie delas i två aktier (genom så kallad split 2:1), varav den ena aktien, inlösenaktien, kommer att lösas in automatiskt mot erhållande av 2,25 kr.

Av anskaffningsutgiften för en ursprunglig aktie av serie A eller B i NetEnt AB bör 95,7 procent hänföras till kvarvarande aktie i samma serie och 4,3 procent till inlösenaktien i respektive serie.

Split med obligatorisk inlösen – exempelpdf

2017  

Varje aktie delas i två aktier (genom så kallad split 2:1), varav den ena aktien, inlösenaktien, kommer att lösas in automatiskt mot erhållande av 2,25 kr.

Av anskaffningsutgiften för en ursprunglig aktie av serie A eller B i NetEnt AB bör 96,7 procent hänföras till kvarvarande aktie i samma serie och 3,3 procent till inlösenaktien i respektive serie.

NetEnt split med obligatorisk inlösen – exempelpdf

2016

Varje aktie i NetEnt AB delas i sju aktier genom så kallad split 7:1, varav en aktie blir en inlösenaktie som kommer att lösas in automatiskt mot erhållande av 8 kr i kontantlikvid.

Av anskaffningsutgiften för en ursprunglig aktie av serie A eller B i NetEnt AB bör 98,5 procent hänföras till kvarvarande aktier i samma serie och 1,5 procent till inlösenaktien i respektive serie.

NetEnt split med obligatorisk inlösen – exempelpdf

2015

Varje aktie delas i två aktier (genom så kallad split 2:1), varav den ena aktien, inlösenaktien, kommer att lösas in automatiskt mot erhållande av 5 kr. Av anskaffningsutgiften för en ursprunglig aktie av serie A eller B i NetEnt AB bör 98,4 procent hänföras till kvarvarande aktie i samma serie och 1,6 procent till inlösenaktien i respektive serie.

Net Entertainment split med obligatorisk inlösen – exempelpdf

2014

Varje aktie delas i två aktier (genom så kallad split 2:1), varav den ena aktien, inlösenaktien, kommer att lösas in automatiskt mot erhållande av 3 kr. Av anskaffningsutgiften för en ursprunglig aktie av serie A eller B i Net Entertainment NE AB bör 98 procent hänföras till kvarvarande aktie i samma serie och 2 procent till inlösenaktien i respektive serie.

Net Entertainment split med obligatorisk inlösen – exempelpdf

2013

Varje aktie delas i två aktier (genom så kallad split 2:1), varav den ena aktien, inlösenaktien, kommer att lösas in automatiskt mot erhållande av 2,25 SEK. Av anskaffningsutgiften för en ursprunglig aktie av serie A eller B i Net Entertainment NE AB bör 97,7 procent hänföras till kvarvarande aktie i samma serie och 2,3 procent till inlösen­aktien i respektive serie.

Rättelse: i exemplet framgår att A-aktierna ska tas upp på blankett K12. Skatteverkets uppfattning är att kapitalvinster för dessa aktier ska tas upp på bilaga K4 avsnitt A och kapitalförluster på bilaga K12.

Net Entertainment split med obligatorisk inlösen – exempelpdf

2012

Varje aktie i Net Entertainment (såväl A- som B-aktie) delas upp i två aktier varav en av aktierna benämns inlösenaktie. Inlösenaktien löses automatiskt in mot inlösenlikvid om 2 kr per inlösenaktie.

Av anskaffningsutgiften för en ursprunglig aktie av serie A eller B i Net Entertainment NE AB bör 96,8 procent hänföras till kvarvarande aktie i samma serie och 3,2 procent till inlösenaktien i respektive serie.

Rättelse: i exemplet framgår att A-aktierna ska tas upp på blankett K12. Skatteverkets uppfattning är att kapitalvinster för dessa aktier ska tas upp på bilaga K4 avsnitt A och kapitalförluster på bilaga K12.

Net Entertainment split med obligatorisk inlösen – exempelpdf

2011

Varje aktie i Net Entertainment (såväl A- som B-aktie) delas upp i två aktier varav en av aktierna benämns inlösenaktie. Inlösenaktien löses automatiskt in mot inlösenlikvid om 2 kr per inlösenaktie. Av anskaffningsutgiften för en ursprunglig aktie av serie A eller B i Net Entertainment NE AB bör 96,6 procent hänföras till kvarvarande aktie i samma serie och 3,4 procent till inlösenaktien i respektive serie.

2010

Varje aktie i Net Entertainment (såväl A- som B-aktie) delas upp i två aktier varav en av aktierna benämns inlösenaktie. Inlösenaktien löses automatiskt in mot inlösenlikvid om 2 kr per inlösenaktie. Av anskaffningsutgiften för en ursprunglig aktie av serie A eller B i Net Entertainment NE AB bör 97,6 procent hänföras till kvarvarande aktie i samma serie och 2,4 procent till inlösenaktien i respektive serie.

Exempel på Net Entertainment split med inlösenpdf

2009

Varje aktie i Net Entertainment (såväl A- som B-aktie) delas upp i två aktier varav en av aktierna benämns inlösenaktie. Inlösenaktien löses automatiskt in mot inlösenlikvid om 1,25 kr per inlösenaktie den 3 juni. Anskaffningsutgiften ska fördelas: Net Entertainment 97,6% – inlösenaktien 2,4%

Exempel på Net Entertainment split med inlösenpdf

2007

Utdelning från Betsson AB. För varje aktie av serie A i Betsson erhölls en aktie av serie A i Net Entertainment och för varje aktie av serie B i Betsson erhölls en aktie av serie B i Net Entertainment. Anskaffningsutgiften ska fördelas: Betsson 78 % – Net Entertainment 22 %

Source

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Stream is live!
Stream offline right now